Contact

Add.: 18/F, New Oriental International Technology

Center,No.567, Jiangling Road, Binjiang District,

Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Tel.:+86 571 8717 7513
Fax:+86 571 87177570
Web:www.kuaikaitech.com

Manufacturing bases

Manufacturing base

发布时间:2016年12月14日 14:53:08


Manufacturing base

发布时间:2016年12月14日 14:52:28


Manufacturing base

发布时间:2016年12月14日 14:51:10

Manufacturing base

发布时间:2016年07月08日 16:52:39


Manufacturing base

发布时间:2016年06月20日 14:58:39

Manufacturing base

发布时间:2016年06月20日 14:58:26

Manufacturing base

发布时间:2016年06月14日 17:04:07

Manufacturing base

发布时间:2016年06月14日 17:03:55

123
Call me!Claire